Gizlilik politikası

GeyiG Atölye – Gizlilik Politikası

GÜVENLİK VE GİZLİLİK POLİTİKASI

  •   GeyiG Atölye, müşterilerine ve ziyaretçilerine ait bilgileri üçüncü kişi ve kurumlara vermemeyi taahhüt eder. Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Atölye, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2.Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği “Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

  •   GeyiG Atölye’de kayıtlı müşteri bilgileri sadece müşterinin kendisiyle ilgili işlemlerde kullanılır. GeyiG Atölye tarafından gönderilecek duyuru, kampanya ve bilgilendirme e-postaları müşterinin onayına tabidir.
  •   GeyiG Atölye müşterileri ve GeyiG Atölye arasındaki iletişim güvenliği 128 bit şifreli koruma sağlayan SSL sertifikaları ile sağlanmaktadır. GeyiG Atölye müşterileri şifrelemenin etkin olduğunu tarayıcılarının adres satırında görüntülenmekte olan simge ya da ifadeden, ya da yine adres satırındaki https://” ibaresinden tespit edebilmektedirler.
  •  GeyiG Atölye, müşterilerine ait kredi kartı bilgilerini mağaza sisteminde kayıt altında bulundurmamaktadır.
  •  GeyiG Atölye kredi kartı, şifre gibi bilgileri e-posta yoluyla asla talep etmemektedir. Herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. GeyiG Atölye e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez; aktarmış olduğunuz bilgiler kapsamında ortaya çıkan zarar ve ziyanlardan Atölye sorumlu tutulamaz.